maanantai 14. tammikuuta 2013

Kariala, Kuurila, Korela ja kaartilaisten Gorodishe

Roslagenin vanhemman nimimuodon Ruzikurin lopussa oleva kuri tarkoittaa kuurilaisuutta, karialaisuutta ja kaartilaisuutta, jotka ovat ikivanhan lainvalvontajärjestelmän mukaan annettuja nimityksiä. Tällä tavoin kutsuttiin muinoin kuninkaan henkivartijoita ja lainvartijoita. Tämän järjestelmän mukaan hallintopaikoille annettiin nimiä ja myös näillä paikoilla asuneita ihmisiä kutsuttiin tätä kautta kuurilaisiksi ja karialaisiksi kuten heidän lainkäyttönsä alle alistuneitakin.

Tämä kulttuuri oli hyvin laajalle levinnyt Egeanmereltä, jossa oli muinoin kuninkaiden käyttämien lainvartijoina ja henkivartijoina toimineiden karialaisten (Caria) ja kureettien (Curete/Crete) mukaan nimetty kulttuuri. Nämä olivat laivoilla liikkuneita kuninkaalleen lojaaleja sotureita. Carialaiset tuntee mm. Egpytin historia Faaraon palkkasotureina ja heilla oli aivan oma alue, jossa on tehty löytöjä heidän kulttuuristaan. Myös Raamatussa tunnetaan nämä kuninkaan henkivartiat kaarilaisina ja kreetteinä. Rooman perustajat kutsuivat myös kulttuuriaan kuurilaiseksi Cariasta saapuneen lainkäyttömallin mukaan ja näin senaatteja ja muita hallintoon liittyviä rakennuksia kutsuttiin nimellä Curia... edelleen tänä päivänäkin.

Tämä laivoilla kulkenut kulttuuri saapui myös vesireittejä, pääasiassa Veikseliä meripihkakaupan sivuvaikutuksena (1500 ekr.?), Pohjolaan ja samalla tavoin kuninkaan henkivartiokaarteina toimineiden palkkasoturien mukaan nimettiin hallintopaikat Pohjolassa kuin Roomassakin. Tästä tulee tuo Ratsukuri-nimen loppuosa Roslagenin vanhempaan nimimuotoon. Ranskalaisilta löytyy vanha vartijaa merkitsevä garde, josta uskotaan johtuneen frankkien wardōn, suojelua merkiten. Samalla tapaa germaanikielissä on monia vartoa, varoa ja vartioida merkityksiin liittyviä kantasanoja, jotka ovat samoja sanoja kuin suomen kielessäkin merkityksineen ja kirjoitusasuineen. Ranskalainen garde on puolestaan hyvin lähellä babylonialaisten 2000 ekr. soturista käyttämää sana qardu ja tämä sana on lähtöisin Vanjärveltä, jonka seutua heettiläiset kutsuivat nimellä Kur (kurrites = hurrites).

Pohjois-Euroopassa kuurilaisuus oli yleinen yhteiskunnan muoto etnisyydestä riippumatta. Nimestä Karia muodostuu edellä esitellyllä k=v kaavalla Karia > Varia > Variag eli Varjag, jonka -g pääte osoittaa sen olleen germaanisen kielen käyttämä kutsumanimi karialaisista (vrt. kaarti > vartia). Tästä syystä tuon Ruzikuri riimukirjoituksen loppuosa -kr, joka on sen aikaista vokaalistusmuotoa käyttäen olisi ollut karia, onkin saanut tuon muodon variag. Rurikhan mainittiin olevan juuri varjagi ja tämä k=v mekanismi selittää miksi näin varjagikaarti oli nimenomaan kuninkaan henkivartiokaarti, sillä nämä sotilaat olivat karialaisiksi/kuurilaisiksi kutsuttuja sotilaita. Kaartin pataljoonan tehtävä on edelleenkin hoitaa presidentin linnan vartiointia tuhansein vuosien perinteiden mukaisesti.

Karjalaiset (kariala = kuurila = korela) tulivat Karjalaan Satakunnasta, josta löytyy Harjavalta niminen kaupunki. Harjavallan nimen selittäjät ovat varsin oikein päätelleet nimen tulevan nimestä Chariowald, jonka etuosan chario he uskoivat merkinneen sotajoukkoa, mutta tarkemmin se on tarkoittanut kuninkaan karialaisia, kaartia. Loppuosa nimestä merkitsee valtaa, joten Harjavallan nimeksi muodostuu Cariavalta/Karjavalta. Kyseessä ovat olleet karialaisiksi kutsutut kuninkaan lainvalvojat ja henkivartijat, jotka sai nimensä heidän uskontonsa mukaan. Myöhempien karjalaisten kalmistoa Visulahdessa kutsuttiin 1561 maakirjassa nimellä "Cariala Hauta Maa", jossa nimi Caria on Egeanmeren Carian kanssa yhteisessä muodossa.

Ruzikurista Venäjää hallitsemaan tulleen kuninkaan linna-alue oli venäjän kielessä Gorodishe. Ish-loppuosa on vokaalistus suomalaisesta sanasta ´uusi´. Gorodishe, Gorod+uusi, jolla tapaa muodostuu myös nykyinen nimi Nowgorod uusi+Gorod. Uusi on mielestäni oikea päätelmä, koska eräs suomalainen nimitys Nowgorodille on Uusilinna. Kuten aiemmin on käsitelty kaartilaiset olivat kuninkaanlinnan vartijoita ja tästä voidaan päätellä, että gorod merkitsi linnaa ja new merkitsi uutta ja näin tulee suomalaiseksi käännökseksi Uusilinna. Tämä on siis suora käännös ja merkitys on sama kuin Gorodishe. Kun puhuttiin uudesta kaupungista ei tarkoitettu uutta siinä mielessä kuin nykyään, vaan tarkoitettiin sen kaupungin pyhitetyn uuden eli idän jumalalle. Ish on laajasti käytetty pääte Euroopassa: Lindanish, British ja niin edelleen. Tämä ish-pääte voitaisiin kuvitella olevan myös curetes-nimityksen viimeisenä kirjaimena, jolloin Egeanmeren Curetes olisi vanhin tiedetty Gorodishe. Nimellä Curetes kutsui myös Carta Marina suomensukuisia kuurilaisia.

Gorod merkitsi venäjän kielessä suljettua pihaa tai aitausta. Tämä vastaa myös ruotsalaisen sanan gård merkitystä, esimerkiksi Nowgorodia koskien, joka ruotsin kielessä tunnetaan nimellä Holmgård. Samalla tavoin ruotsin kielessä nykyisin gård tarkoittaa esimerkiksi pihaa ja maatilaa, mutta ehkä kuvaavin sana on kuitenkin meille suomalaisillekin tuttu kartano. Voidaan päätellä venäläisen Gorodishen pohjaltakin, että gård merkitsi myös ruotsin kielessä nimen loppuosana linnoitusta, johon ovat majoittuneet henkivartiokaartilaiset, joten linnoituksessa on oltava tietenkin myös kuningas, josta Ibn Fadlan kertoo: ”Rusien kuninkaalla on tapana pitää luonaan linnassa asumassa neljäsataa miestä, jotka ovat hänen urhoollisimpia seuralaisiaan ja joihin hän luottaa. He ovat valmiita tappamaan ja kuolemaan hänen puolestaan.” Nimelle Gorod löytyy eräs skandinaavinen nimimuoto Gardariki, joka tarkoitti siis Kaartikuria. Tätä kuvaten Gardarikistä on toinenkin muoto Gardaveldi eli Kaartivalta. Tätä vastaa suomen kielinen Karjavalta. Ruotsin kielen gård on selvä lyhennelmä venäläisestä nimestä gorod, joka taas on puolestaan nykyisin venäjän kielessä muodossa grad kaupunkia merkiten. Kreml on hallitsijan vallein ja muurein suljettua pihaa merkitsevä termi venäjän kielessä ja kuurilaisista periytyvä kr-kantasana on siinäkin vielä näkyvillä. Kuninkaan hovia merkitsevä englannin kielinen sana court, merkitseekin sekä kuninkaan hovia, että tuomioistuinta, ja on uskottu etymologialtaan pohjautuvan suljettua pihaa tai puutarhaa merkitseviin sanoihin.

Eri kielisille sanoille kaarti/gorod/gård/gard/court/grad onkin siis täsmälleen sama etymologia ja äänteiltään samat konsonantit. Suljettu piha onkin alun perin merkinnyt kuninkaanlinnan vartioitua pihaa, puutarhaa ja tiluksia sekä sitä vartioivaa palvelusväkeä kureettejä eli kuurilaisia. Ruzikr ei siis merkinnyt henkilön nimeä, kuten ei yleensäkään ikinä merkitse vanhoissa mytologioissa ja historian kirjoituksissa, vaan tällä kertaa kyseessä on ollut Roslagenista tulleen kuninkaan hovi kaikkine kuurilaisineen.

Ei kommentteja: