maanantai 7. tammikuuta 2013

Nyrkköjen sukunimen etymologia

Geneettisen testituloksen mukaan 25-markkerin osumissa Nyrkköjen suku on minulle lähin osuma ja olin kiinnostunut mistä tuo sukunimi Nyrkkö tulee. Olen tehnyt siitä oman arvioini ja nimen uskon olevan samaa juurta kuin Nyrkkes eli Nyyrikki tai Nyrki, Tapion poika ja metsäonnen jumala.

"Nyyrikki on muinainen suomalainen metsästyksen jumala, joka esiintyy kansanperinteessä. Kalevalassa Nyyrikki mainitaan Tapion ja Mielikin poikana. "Nyyrikki, Tapion poika, mies puhas, punakypärä!" (neljästoista runo.) Nyyrikki esiintyy myös nimellä Nyrkkes Mikael Agricolan "epäjumalien" luettelossa vuodelta 1551 ja Sigfridus Aronus Forsiuksen luettelossa 1500-1600 luvulta. Forsiuksen mukaan Nyrkkes johtaa oravien sukukuntaa. Agricolan mukaan Nyrkkes auttaa oravien metsästäjää: Nyrckes Oravat annoi Metzast." (Wikipedia)

Agricolan mukaan tämä jumala siis auttoi oravanmetsästäjiä ja Forsiuksen mukaan johti oravien sukuntaa. Nimellä näyttää olevan siis yhteys oravanmetsästykseen. Uskon että oravanmetsästäjän vasama eli kolkkanuoli nähtiin kolkkaavana nyrkkinä. Savon murteessa kolkkaaminen on kolokkaaminen ja karjalainen sana kulakka tarkoitti nyrkkiä, tullen puolestaan venäjän kielestä sanasta kulak. Näin siis tuo vasama oli kolkkaava nyrkki, mutta nyrkki-sanalle en löytänyt mitään, mistä se olisi voinut lainautua suomen kieleen. Ratkaisu löytyikin samaisesta oravanmetsästyksestä. Ensimmäisen tiedetyn Nyrkön aikaan 1600-luvulla oravannahkojen ollessa rahaa onnekkaalle metsästäjälle voitiin antaa nimi Äkkirikas eli Nyyrikki, sillä ruotsin nyrik tarkoittaa äkkirikasta (vrt. nyrikas - nyrkkes). Näin ollen tuo vasama eli nyrkki onkin hyvän metsästysonnen tuottaman äkkirikastumisen symboli.

Tuo toinen kolkkanuolta kuvaava sana vasama vaikuttaa olevan väärästä lähteestä kuvaamaan nyrkkiä. Sen vasa-kantasanahan on lähtöisin hirveä ja muuta vastaavaa eläintä tarkoittavasta sanasta. Nyt täytyykin uppoutua hieman suomalaiseen mytologiaan. Sanat vasama ja vasara ovat samaa juurta, sillä nämä kaksi ovat yhteisen kantasanansa lisäksi ukkosen jumalan symboleita. Ne varmastikin nähtiin keinoina antaa kunnon tälli. Toisaalta ukkosen jumala oli yli heimorajojen härkäjumala, jonka härän, hirven tai muun vastaavan ratsun sorkat jymisyttivät taivaankantta. Taara, Tiermes ja Thor viittaavat nimen olevankin samaa juurta kuin taurus, härkä. Saamelaisetkin uhrasivat ukkosen jumalalle poroja.

Yleisesti uskotaan suomalaisen ukkosen jumalan olleen pääjumala, mutta tutkittaessa mm. Odinin ja Thorin suhdetta toisiinsa, Odin on selkeästi isäjumala. En usko myöskään suomalaisessa mytologiassa Ukko ylijumalalla tarkoitetun ukkosen jumalaa myöskään suomalaisessa mytologiassa, vaan ukkosen jumalan isää. Tässä on mielestäni tapahtunut tulkintavirhe ymmärrettävistä syistä, sillä nämä kaksi jumalaa kietoutuvat niin tiukasti toisiinsa ja omaavat yhteisiä elementtejä, että ne näyttävät äkkiseltään samalta hahmolta. Vasama oli Ukko ylijumalan oikea käsi, nyrkki, ollen samalla osa Ukko ylijumalaa. Ukkosen jumala oli tämän Ukko ylijumalan poika eli hänen vasansa, jota Ukko ylijumala kuljetti helmoissaan mukanaan. Suomen kielessä vasa tarkoittaakin hirven poikasta. Minun näkemykseni mukaan Odinia symboliselta olemukseltaan vastaa suomalaisessa mytologiassa kaikkein lähimmin Lemminkäinen (pitkälti myös Väinämöinen).

Asioita summaten arvelenkin, että muinoin suomalaiset uskoivat ukkosen jumalan ottaneen hirven tai vastaavan lisäksi myös vasaman hahmon. Näin selittyisi ensinnäkin se, miksi vasama tulee hirveä tarkoittavasta sanasta ja toisaalta se, miksi juuri hirven poikasta tarkoittavasta sanasta. Tässä olisi siis se vanha suomalainen mytologinen tausta, miksi vasaman nähtiin olevan nyrkki. Näin siis onnekkaan oravanmetsästäjän vasaman uskottiin omanneen tuollaisen jumalallisen kyvyn löytää tie saaliin luo, kolkata se ja sitä kautta antaa omistajalleen äkkirikkauden.

Ei kommentteja: